“วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี”

 
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
เข้าร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้สด “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี”
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
1.1
 
1.2
 
1.3