"รู้แค่ห้าข้อก็ลงมือได้ฉบับมือใหม่สายลงทุน" บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด โดยคุณกมลชัย พลอินทวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนางสาวธิตินาถ อินแช่มชื่น นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการเงินประยุกต์

บริษัทหลักทรัพย์ทรีนีตี้ จำกัด
โดยคุณกมลชัย พลอินทวงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนางสาวธิตินาถ อินแช่มชื่น นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการเงินประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

“วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี”

 
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
เข้าร่วมพิธีวางแจกันดอกไม้สด “วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี”
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Read more