เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ2

เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2567 รอบ2
 
แล้ววันนี้!! ถึง 19 เมษายน 2567
 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 18
 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป
✅ จบปริญญาตรีสาขาไหนก็สมัครได้
✅ เรียนเฉพาะวันเสาร์ (เวลา 9.00-20.00 น.)
✅ ตอบโจทย์ทุกการเรียนรู้ เหมาะกับทุกวัยที่สนใจด้านการเงิน
✅ ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 330,000 บาท หลักฐานการสมัคร
------------รายละเอียด------------
เรียนให้รู้ลึกและรู้กว้างในสาขาวิชาการเงิน โดยหลักสูตรประกอบด้วยวิชาที่จำเป็นต่อการเป็นนักบริหารการเงินมืออาชีพในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นวิชาการเงินธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางกฏหมายและทางเศรษฐกิจสำหรับนักการเงิน แบบจำลองทางการเงิน การเงินเพื่อธุรกรรมระหว่างประเทศ การบริการความเสี่ยงทางการเงิน การลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง การบริหารความมั่งคั่ง เทคโนโลยีการเงิน การบริหารพอร์ตการลงทุนสำหรับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน การบริหาร การจัดหาเงินทุน การวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เน้นการประยุกต์​ใช้ในความเป็นจริง เรียนรู้ พัฒนาทักษะและเสริมความเชี่ยวชาญในสายงานอาชีพด้านการเงินการลงทุนและเทคโนโลยีทางการเงินให้มีศักยภาพเท่าทันโลกของการเงิน ที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานของคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุนระดับสากลและระดับประเทศ
หลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานจาก สถาบันวุฒิบัตรนักวิเคราะห์การเงิน (Chartered Financial Analyst Institute)
เปิดการเรียนการสอน วันเสาร์ เวลา 9.00-20.00 น.
เปิดเรียน มิถุนายน 2567
—————————————————————
เปิดรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!
หรือสมัครออนไลน์หลักสูตร M.A.(การเงินประยุกต์) คลิก!
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลได้ทุกเวลา
☎️โทรศัพท์ : 081-834-3939