จัดพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่แห่งใหม่

 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 13 ธันวาคม 2566
 จัดพิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่แห่งใหม่โดยเชิญพราหมหลวงมาประกอบพิธีเพื่อเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรและนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
พร้อมทั้งรื้อถอนศาลพระภูมิเดิมออกจากบริเวณอาคาร 3 เพื่อเตรียมก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่
ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม https://flic.kr/s/aHBqjB6SjJ
 
1
 
2
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
 
 
7
 
 
8
 
9