(วันฝึกซ้อม) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

(วันฝึกซ้อม) พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 

มหาบัณฑิต(รุ่น 15)

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

15

18

20

17

8

 

3

 2

 5

 6

 7

 

 9