สมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงินประยุกต์ (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 21 เมษายน 2566.


ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครกรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบเอกสารการสมัคร

กรอกใบสมัครเข้าศึกษาปี2566

หากมีคำถามเกี่ยวกับการกรอกใบสมัครสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ตั้งแต่เวลา 09:00 - 16:30น.  
☎️ โทรศัพท์ : 081-834-3939 หรือ @Line 0818343939