กำหนดการรับสมัคร ปี 2561

โครงการเปิดรับสมัครนิสิตประจำปี 2561 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 กุมภาพนธ์ 2561


ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครสมัครในระบบของเว็บไซต์โครงการ และแจ้งรายละเอียดการโอนเงินค่าสมัครเพื่อเจ้าหน้าที่จะนัดสัมภาษณ์ต่อไป